Gaverstraat 35 M - 9500 Geraardsbergen - Belgium+32 (0)54 42 13 57info@cbfpyro.be

Vergunningen

Opslag

Vuurwerk is een springstof.

Als vuurwerkbedrijf is men onderworpen aan heel wat wetten en reglementeringen.

België heeft terzake een heel strenge wetgeving, het zogenaamd Algemeen Reglement op de Springstoffen, vervat in het KB van 23 september 1958. Dit handelt hoofdzakelijk over de opslag, verkoop en vervoer van springstoffen.

Daarnaast is er nog de milieuwetgeving VLAREM waaraan men dient te voldoen.

CBF Pyrotechnics verkreeg in 1995 zijn eerste opslagvergunning voor 1.000 kg Pyrotechnisch Sas (netto explosief gewicht) spektakelvuurwerk. Door het succes van ons bedrijf werd deze opslag al snel te klein.

In 2005 werd een bijkomend perceel aangekocht naast de bestaande opslag en werden de nodige vergunningen afgeleverd voor de bouw van kantoor, atelier en 12 bunkers.

De opslag bedraagt heden 3.320 kg PS in de professionele vuurwerkklassen 1.3G én 1.1G.

CBF Pyrotechnics is dan ook het enig vuurwerkbedrijf in Vlaanderen dat op eigen site over dergelijke opslagcapaciteit beschikt.

Onze betonnen bunkers zijn gebouwd volgens de strengste en nieuwste normen: branddeuren, speciale verluchtingsgaten, explosievrije verlichting, sprinklers en alarmsysteem. Het terrein is permanent bewaakt en voorzien van alarmsysteem en camerabewaking.

Vervoer

Het vervoer van vuurwerk is naast de bepalingen van het Algemeen Reglement op de Springstoffen ook onderworpen aan de Europese ADR-voorschriften. Concreet houdt dit in dat een vuurwerkmaker, naargelang de aard en hoeveelheid vuurwerk, moet beschikken over:

  • Vervoersvergunning spektakelvuurwerk
  • Speciaal uitgerust en gekeurd voertuig
  • ADR-certificaat klasse 1

 

Materiaal

Het spektakelvuurwerk zelf moet eveneens voldoen aan bepalingen van de UN en vanaf juli 2013 voorzien zijn van een CE-keuring. De testen zullen uitgevoerd worden door erkende Europese labo’s.

In het kader van een Europese Richtlijn zullen de vuurwerkmakers tegen die datum ook in het bezit moeten zijn van een kwalificatiecertificaat.

CBF Pyrotechnics beschikt tevens over alle verplichte verzekeringen voor het uitvoeren van professioneel vuurwerk (Burgelijke Aansprakelijkheid: € 2.500.000) .

 

Menu